Úloha: bw (c3)

Autor(i): Monika

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Písmená na čiernych políčkach posunieme v abecede o 1 späť, tie na bielych o 1 dopredu. Dostaneme:

Mramorova hala biela som,
vystielana jemnym hodvabom.
Naprostred cira fontana,
v nej je jablko zo zlata.
Ziadne dvierka k zlatu nevedu,
predsa sa zlodej vlame dnu.

Keď prídeme na to, že reč je o škrupinke, bielku, žĺtku a rozbití, už to môže byť jedine VAJCE.

Čierne a biele políčka navyše tvoria dva riadky Braillovho písma, ktorým je uvedený aktivačný kód úlohy 'puzzle'.