Úloha: zoznam (b2)

Autor(i): Monika, MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov