Úloha: kraso (d8)

Autor(i): Janka

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov