Úloha: mirror (a8)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov