Úloha: noise1 (c6)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nie je už plnohodnotne riešiteľná. Dôvod:

V tejto úlohe sa každú hodinu generoval nový "náhodný" šum, a na vyriešenie úlohy je potrebné mať týchto "náhodných" šumov viac. Teraz už zadanie obsahuje len jeden konkrétny šum ako ukážku.

Interval generovania šumu za priaznivých poveternostných podmienok je 1 hodina.
Naposledy sme pre vás vygenerovali čerstvý šum: 11.10.2006 16:00:04

Čerstvý šum si môžete stiahnuť TU