Úloha: papier (e1)

Autor(i): Vlado

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Zadaním bol poskladaný kus papiera, ktorý Lenka našla v Abrahámovom dome. Ďalšie detaily nájdete v riešení úlohy.