Úloha: sprava (d4)

Autor(i): JanoS

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov(Ak pod obrázkom nevidíte media player, môžete si súbor so zvukom stiahnuť na svoj počítač: sprava.mp3)