Úloha: net (f5)

Autor(i): MišoF, pôvodný nápad Monika

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Bolo treba správne pochopiť číslo na papieri, ktorý našla Lenka v Abrahámovom dome. Číslo vidíte zvýraznené dole na obrázku, ďalší postup je v riešení úlohy.