Úloha: book (e2)

Autor(i): nápad Julka, text MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov