Úloha: barcode (d2)

Autor(i): Monika

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov