Úloha: dancing (h1)

Autor(i): JanoS

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Aktivačný kód bol zašifrovaný v prvom newsletteri. Použitý spôsob jeho zašifrovania bol pomocou tancujúcich panáčikov. Šifra použitá v newsletteri pochádzala z poviedky o Sherlockovi Holmesovi, ktorá sa volá Adventure of the Dancing Men. V samotnom zadaní úlohy je použitý iný princíp.

Odpoveď: