Úloha: gazda (d1)

Autor(i): (prevzatá úloha)

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Zadanie sa nachádzalo na propagačnom letáku rozdávanom na Svíčkach. A takisto bolo rozoslané poštou tímom, ktoré si vyplnili poštovú adresu.

ERRATA: Zadanie 9 zvislo sa oproti letakovej verzii jemne zmenilo.

Abrahámov starý otec Ľudevít Haluz už od nepamäti obrábal staré gazdovstvo Haluzovcov. Samotný Abrahám už od útleho veku obľuboval rôzne krížovky a hlavolamy. Túto hádanku sme našli v jeho pozostalosti napísanú detskou rukou, v predvečer začiatku druhej svetovej vojny.

Aby sme vám priblížili dobové reálie, vedzte že jedna kráľovská míľa mala 3960 siah, a jedno uhorské jutro bola stará plošná miera, ktorá pokrývala 1210 siah štvorcových. No a to, že 20 grošov dávalo 1 toliar vám už musí stačiť na to, aby ste odpovedali na otázku:

Koľko rokov má Ľudevítová svokra, Alžbeta Koreňová?

ZVISLO
 1. Hodnota gazdovstva v grošoch na jutro.
 2. Druhá mocnina veku starej Koreňovej.
 3. Vek Aničky Haluzovej, dcéry Ľudevíta Haluza.
 4. Hodnota gazdovstva v toliaroch.
 5. Vek Martina Haluzu, syna Ľudevíta Haluza, ktorý bude v 1945 raz taký starý ako Anička.
 6. Druhá mocnina šírky gazdovstva v siahach.
 7. Počet minút, za ktoré Ľudevít trikrát obehne svoje gazdovstvo.
 8. Podiel 10 zvislo a 10 vodorovne.
 9. Ciferný súčet 10 zvislo zväčšený o 1.
 10. Koľko rokov už patrí gazdovstvo rodine Haluzovcov.
VODOROVNE
 1. Plocha gazdovstva v siahach štvorcových.
 2. Vek Margaréty, tetky Ľudevítovej.
 3. Rozdiel medzi šírkou a dĺžkou gazdovstva v siahach.
 4. Počet jutier v gazdovstve vynásobených 8 zvislo.
 5. Rok, v ktorom sa rodina Haluzová stala vlastníkmi gazdovstva.
 6. Vek gazdu Ľudevíta.
 7. Rok narodenia Aničky.
 8. Obvod gazdovstva v siahach.
 9. Tretia mocnina rýchlosti Ľudevíta keď beží v míľach za hodinu.
 10. 15 vodorovne mínus 9 zvislo