Úloha: matika (b1)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Zadanie tejto úlohy dostala od Abraháma poštou jeho vnučka Manuela, žijúca v Argentíne. Tímy, ktoré Manuelu objavili a kontaktovali, od nej dostali zadania úloh 'matika', 'noise3' a 'kresby'.