Úloha: noise3 (g7)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Zadanie tejto úlohy dostala od Abraháma poštou jeho vnučka Manuela, žijúca v Argentíne. Tímy, ktoré Manuelu objavili a kontaktovali, od nej dostali zadania úloh 'matika', 'noise3' a 'kresby'.

Táto úloha nie je už plnohodnotne riešiteľná. Dôvod:

V tejto úlohe sa každú hodinu generoval nový "náhodný" šum, a na vyriešenie úlohy je potrebné mať týchto "náhodných" šumov viac. Teraz už zadanie obsahuje len jeden konkrétny šum ako ukážku.

Osoby zodpovedné za predchádzajúci generátor boli potrestané. Tentokrát sme pre vás pripravili ešte novší, ešte lepší a cenovo naďalej rovnako výhodný generátor.

Interval generovania šumu za priaznivých poveternostných podmienok je 1 hodina.
Naposledy sme pre vás vygenerovali čerstvý šum: 11.10.2006 15:45:03

Čerstvý šum si môžete stiahnuť TU