Úloha: cikcak (b5)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Aktivačný kód spolu so zadaním je na chrbte tričiek, ktoré pár indivíduí s obľubou nosilo. Zle čitateľná fotka sa dala vidieť v prvom newsletteri. Bolo treba niektoré indivíduum dostihnúť a zohnať si lepšiu.