Úloha: uv (f7)

Autor(i): JanoS

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Pozrieť si papierové zadanie úlohy 'gazda' pod UV svetlom.
Hinty:
- jediné papierové zadanie (prečo by sme ho posielali poštou, ak by v ňom nič nebolo ukryté, há?)
- Filoména na blogu spomína že u Abraháma videla UV lampu
- hint z newslettera 2 o inom svetle ;)
- názov úlohy, keď ju už nejaké tímy objavili

Gratulujeme, ste stále medzi prvými, ktorí túto úlohu objavili. Ako odpoveď zadajte všeobecný názov vozidla, ktoré prvýkrat začalo jazdiť 12. augusta 1977.