Úloha: noise4 (h4)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nie je už plnohodnotne riešiteľná. Dôvod:

Hm, vlastne riešiteľná ešte stále je. Táto úloha sa podobne ako tie predchádzajúce tvárila, že generuje každú hodinu nový "náhodný" šum, on bol ale stále ten istý. Takže úlohu môžete vyriešiť, len ste pripravení o tento "objav".

Osoby zodpovedné za potrestanie osôb za predchádzajúci generátor boli potrestané.

Nenechali sme už radšej nič na náhodu. Tento generátor je vskutku náhodný.

Interval generovania šumu za priaznivých poveternostných podmienok je 1 hodina.
Naposledy sme pre vás vygenerovali čerstvý šum: 11.10.2006 16:15:05

Čerstvý šum si môžete stiahnuť TU