Úloha: dcera (a3)

Autor(i): (prevzatá úloha)

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Matka je o 21 rokov staršia ako dcéra. O šesť rokov bude matka päťkrát taká stará ako dcéra. Akej činnosti sa práve venuje otec?

(Správna odpoveď je podstatné meno v prvom páde. Ak vidíte nebodaj viac správnych odpovedí, vyberte si tú najkratšiu.)