Úloha: msg (b8)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov