Úloha: mikro (c5)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Nachádzala sa v newslettri 1. Detailný popis, kde vlastne bola, nájdete v riešení úlohy.

ABCDEA
FEDCAB
RIESENIE
???????