Úloha: znamky (h8)

Autor(i): nápad Monika, real. aj MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Prvá dvojstrana:

stredná veľkosť (šírka 1500px)
plná veľkosť (šírka 6600px, 8MB)

Druhá dvojstrana:

stredná veľkosť (šírka 1500px)
plná veľkosť (šírka 6500px, 9MB)