Úloha: tamago (h3)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nie je už plnohodnotne riešiteľná. Dôvod:

Každý tím mal svoje vlastné tamagoči. Všetko, čo s ním tím porobil, sa ukladalo do databázy do samostatnej tabuľky. Takže teraz je tu len stránka, ktorá ukazuje, ako vyzeralo tamagoči počas svojho 24hodinového života.

Ukážka živého tamagoči

Toto je len demo. Ak kliknete na tlačidlá, nič to nerobí. (Dúfam :-))

Vaše tamagoči sa narodilo 5.10.2006 21:17:32.
Najbližie sa oň treba postarať medzi 5.10.2006 21:42:32 a 5.10.2006 21:47:32.


Aktuálny stav vášho tamagoči z 5.10.2006 21:46:29:

Počet zostávajúcich životov: 2

Vaše tamagoči si vyžaduje starostlivosť:

Prinieslo si so sebou malé hrkajúce hlinené prasiatko.
Stav tamagoči sa neobnovuje automaticky. Musíte si ho pravidelne kontrolovať.