Úloha: puzzle (d7)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Jej aktivačný kód bol uvedený Braillovým písmom v zadaní úlohy 'bw'.

Pre milovníkov puzzle (čítaj pazl alebo puzzle, nečítaj pucle, nemám to rád) sme si jedno pripravili.

Takto vyzerá poskladané:

Tu sú dieliky: