Úloha: decode (g5)

Autor(i): (prevzatá úloha), úprava MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Aktivačný kód bol (spolu s dôležitým hintom) zverejnený v Abrahámovom blogu. Ibaže v desiatkovej sústave, nie v šestnástkovej. (A nezabudnite, že bežní ľudia číslujú od 1.)

Dekóduj pomiešaný text:

okedjud_pimonesay_etu_txnplevr_p_kyrk_bom_yay_lb_optemnrje_z
nvya_enmysilem_zb_ud_erobi_tavznsije_etaskozio_tztakaou_j_le
ceo_e_trzd_aleja_zajen_vyt_bhco_eocln_ejkya_dorb_anyap_danpo
ivmetlo_k_zo_ebo_sahdeokdvaonheo_txeut_nduebe_atok_deizlyat_
kop_orceosc_b_ro_isasby_m_iu_prozomule_daljet_esoe_pdria_ezm
_parde_vdeoknova_ytexjt_est_rkiyra_thsdl_aikt_oe_xkttyro_msa
i_zskt_aka_tt_ie_tontihnn_esiatcta_kmzo_sve_skuysa_tarztta_p
ecotz_rochnyps_ime_nzav_aondm_ettex_ic_narpidklah_autdunzca_
oati_etkutx_ktro_yamans__jstaretz_os_tmir_poidlaas_nzd_a_pir
lvae_tkaezd_leajd_bupe_maistn_lelah_eu_zneadas_jnmi_opi_epli
stn_amje_ziunadez_ymsle_spei_imc_hsebm_iv_akl_iovylp_inmiets
_aoznja_oelba_ybnu_d_epamruttvaonl_ep_rarai_dkvoex_tut_a_elh
lanvt_oets_e_coeinsede_kc_poipohcs_olv_aents_asmb_roint_zeba
daujako_bov_ykelj_najenddocuisahmzo_tson_erinesi_ubadeu_irct
s_epnarvi_anyi_mlsovmia_tapli_ezcen_ih_s_pervyd_iserienmk_us
sa_lihocou_crctit_eobl_oloz_oztiiejsaet_k_eme_ojzaymelsnei_m
isu_t_body_taobr_dir_atn_uotrsif_iruietseb_z_pcoatcin_ao_mda
sme__ets_adeekajldh_czoi_sneivol_ckorpnaikal_andnjoehsobdapo
rvoatenlsiejheo_lbeap_sosortrekdtavotselo_avolebkno_ruekeicn
scohsponat_lbe_oveinmronenattsilk_aimpoalckiyot__bdu_ite_sic
vdseot_a_etsje_ae_osdsmeti_ankazaov__mzo_mseonkctz_irave_eom
s_teleaznie_vhae_fnu

Zadanie je reťazec 1280 znakov, len kvôli čitateľnosti je rozdelený na viac riadkov.