Úloha: babicka (b7)

Autor(i): nápad JanoS, text Julka

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Nachádzala sa v druhom newsletteri. Aktivačný kód ste získali, keď ste (rovnako ako babička z príbehu) na konci všetko, teda všetky čísla z textu, vynásobili. Všetky, aj tú 10 z úvodu :-)

Starenkine narodeniny

(Redaktor mi práve zavolal, že mám 10 minút na napísanie článku. Vraj treba zaplniť voľné miesto. Zázraky na počkanie, nech sa páči.)

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, bývala jedna starenka. Tá starenka bola už veľmi stará, takže jej radšej mestsný úrad priamo do domu zaviedol MHD. Chodila k nej električka s číslom sedemnásť. Starenka mala veľkú hodinu. Raz, keď mala svoje deväťdesiate narodenyny, pozvala ju celú na oslavu jej jubilea. Mali k nej prísť na siedmu hodinu večer. No a čo čert nechcel, všetci si naplánovali príchod tresne tou istou električkou. Táto električka mala iba devätnásť miest na sedenie, ale oslavujúcich bolo dvadsaťjedna. Všetky deti sa celú cestu škriepili, kto bude sedieť a kto stáť. Vystúpili na trinástej zastávka, prešli od zastávky nejakých tých deväť metrov, zazvonili, a... starenka im strašne znadala, že meškajú. Najskôr sa im vyhrážala, že im to všetko spočíta, ale keďže to bola v srdci dobrá starenka-matfyzáčka, nakoniec im to jen vynásobila, a tak všetko dobre dopadlo.