Úloha: chess (d5)

Autor(i): JanoS

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Nachádzala sa v poštou rozosielanom letáku so zadaniami. Kto mal zadanú poštovú adresu, dostal ju domov.

8               
7               
6               
5               
4               
3               
2               
1               
 ABCDEFGH

            Mat nultým ťahom. Najskôr idú všetci bieli, potom všetci čierni.

            Odpoveďou je jedno netradičné slovenské slovo.