Úloha: qwerty (a5)

Autor(i): Julka

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Aktivačný kód bol zverejnený na blogu 24 hodín pred koncom. Mal formu hádanky: Aktivačný kód na poslednú úlohu obsahuje všetkých 6 písmen a cifry 0, 1, 3, 4, 6 a 7. Zadajte ho normálne po riadkoch.
"Riadkami" sa samozrejme myslia riadky klávesnice, na ktorej ste ten kód mali zadať :-)

rfv rty fg
tgbnm
yhn
cftgbhu
ujm yui
bhujm hj