Úloha: sutre (b4)

Autor(i): Korinka

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Abrahámova zbierka vzácnych(?) kameňov:

Riešenie je v množnom čísle.