Úloha: remember (g3)

Autor(i): Vlado

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Nadhľad vám prospeje. Ale zároveň uškodí.