Úloha: cache (g1)

Autor(i): Vlado,YoYo

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Išlo o geocache štafetu. Aktivačný kód aj riešenie boli na jej konci.

Poklad je na N 49o 09.335' E 020o 17.314'... Ale nikomu ani muk!