Úloha: f06-maze3

Autor(i): Monika

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Cez bludisko vedie práve jedna priama cesta. Všimnime si len štvorčeky, cez ktoré vedie. Časti obrázka v nich nám vytvoria písmená PÁNOVA L (=lúka).