Úloha: f07-graf

Autor(i): MišoF, Julka, YoYo

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Do každej elipsy treba namiesto otáznikov vyplniť písmená tak, aby vznikli zmysluplné pojmy. Navyše musí platiť, že pojmy spojené čiarou spolu nejakým spôsobom súvisia.

Po vyplnení dostaneme, že do vyfarbených elíps logicky patria slová MÁRIA (susedia sú madona, matka Božia, Jednoducho Mária, Mária Antoinetta, Jozef a Ježiš) a PRAMEŇ (voda, zdroj, žaba [na prameni] a vlasy [prameň vlasov]).

Ďalšie stanovisko je teda MÁRIIN PRAMEŇ.