Úloha: f12-noty

Autor(i): Monika

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Keď si vypočujeme noty, zistíme, že patria pesničke Yesterday od Johna Lennona a Paula McCartneyho. Na vyriešenie si stačí spomenúť na slová. Riešenie je potom jednoduché: namiesto každého čísla pod notou si vyberieme toľké písmeno zo slabiky textu prislúchajúcej k danému tónu.

Poloha nasledujúceho stanoviska je STARY MOST, DRUHA (teda petržalská) STRANA, PILIER.