Úloha: f14a-stvorec

Autor(i): (prevzatá úloha)

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia