Úloha: f14b-poker

Autor(i): (prevzatá úloha)

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Ak by začínajúci hráč nechal druhému možnosť spraviť si kráľovskú postupnosť, druhý si ju spraví, v druhom ťahu už nič nespraví, a vyhral. Preto prvý hráč musí z každej farby zobrať aspoň jednu z kariet A, K, Q, J, 10.

Druhý hráč už nemá šancu na kráľovskú postupnosť, musí teda hneď v prvom svojom ťahu zabrániť prvému získať ju. Toto znamená, že takisto musí z každej farby zobrať aspoň jednu z kariet A, K, Q, J, 10.

V tomto okamihu už je jasné, že najlepšie, čo niektorý hráč získa, je čistá postupnosť. A ideme sa pobiť o to, kto bude mať vyššiu.

Ako má prvý hráč vybrať 4 karty, o ktorých už vieme (z každej farby jednu z A, K, Q, J, 10)? Najlepšie je vybrať si z každej farby 10ku. Druhý mu musí zabrániť mať kráľovskú postupnosť => musí vziať z každej farby kartu väčšiu ako 10 => druhý nebude mať (po svojom prvom ťahu) vôbec žiadnu čistú postupnosť, a prvému ostali aspoň 3 farby, v ktorých môže v druhom ťahu spraviť čistú postupnosť od 10 dole. Druhý v svojom druhom ťahu už nevyrobí nič lepšie ako čistú postupnosť od 9 dole, lebo všetky 10ky sú už preč.

Rozmyslite si, že ak by prvý hráč v prvom ťahu čo i len jednu 10ku NEzobral, vyhrá druhý.