Úloha: f01-start

Autor(i): MišoF

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


V štartovej obálke každý tím dostal štvorec 8x8, v ktorom boli predvyplnené políčka zodpovedajúce úlohám vyriešeným v online časti.

Napríklad tím Ešte je priskoro na nárek začínal s takýmto:

Hrelo sa upravené Bingo. Postupne bolo vyžrebovaných všetkých 64 pozícií a vyhlásené písmená na nich, takže tímy si postupne dopĺňali štvorec a snažili sa prečítať z neho polohu nasledujúceho stanoviska. Tím, ktorý uspel, vykríkol "Bingo!" a išiel preč.