Úloha: f02-klasika

Autor(i): JanoS, Julka, MišoF

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


SUDOKU

V každom riadku, každom stĺpci a v každom zvýraznenom štvorci 3x3 sa musí každé z čísel 1 až 9 vyskytovať práve raz.


FILLOMINO

Do každého políčka vpíšte jedno číslo. Každá súvislá oblasť (stranami susediacich) políčok s rovnakými číslami musí mať presne toľko políčok, aké číslo tieto políčka majú. Teda každá 1ka je osamote, 2ky sú po dvojiciach, 3ky tvoria trojpolíčkové oblasti, atď.


FLOTILA

Rozmiestnite do obrázku jednotlivé lode. Každý segment lode zaberá jedno políčko. Každá loď môže byť umiestnená vodorovne alebo zvisle. Lode sa nesmú prekrývať ani dotýkať, a to ani rohom. Čísla na okraji udávajú počet segmentov lodí v príslušnom riadku/stĺpci.


KAM ĎALEJ?

2ky zo SUDOKU:        
5ky z FILLOMINA:        
       
Lode veľkostí 1 a 2:        

Pozor, mapa je zradná, je to ďalej ako tvrdí :-)