Úloha: chip (f1)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Aktivačný kód je na fotke chipu, ktorú Preston zverejnil na svojom blogu.

Chceme nasledujúci výstup: "Za 185 horami, 185 dolinami vyšla z domčeka ježibaba a povedala: Riadna_Otrava_Je_To, trepať sa odtiaľto do Tesca na nákup!"

Nájdite najmenšie vstupné číslo A, pre ktoré chip môže tento výstup vygenerovať. Následne nájdite reťazec B a bit C, ktoré mu spolu s číslom A treba zadať. Ak je viac možných riešení, vyberte to, v ktorom reťazec B obsahuje najviac malých a.

Riešenie zadajte v tvare "A B C" (bez úvodzoviek, pred B aj pred C práve jedna medzera). V tejto úlohe dodržujte veľké a malé písmená. Hodnota C je 1 alebo 0, 1 zodpovedá nastavenému bitu. Odpovedou pochopiteľne nie je zmysluplné slovo.