Úloha: abc (f4)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


(Pozor, z dôvodu pokusov o haluzenie bolo zadanie úlohy upravené.)

Nájdite osemdesiaty tretí člen tejto postupnosti:

 1. abc
 2. abcb
 3. aabcc
 4. abcbb
 5. abcabc
 6. abcbbb
 7. aaabccc
 8. aabccb
 9. abcbabc
 10. abcbbbb
 11. abcaabcc
 12. abcbbbbb

(Odpoveďou nie je zmysluplné slovo. Úloha sa vám možno bude riešiť ľahšie, ak si písmená a, b, c nahradíte inými znakmi. A možno nie.)