Úloha: slimak (a7)

Autor(i): MišoF

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Táto úloha nebola verejne dostupná. Aktivovať sa dala nasledovne:

Úloha 'žaba' mala obrázok, na ktorý keď sa kliklo, dostali ste sa na stránku, kde sa aktivujú úlohy. Popis obrázka (alt-tag) obsahoval aktivačný kód – stačilo pozrieť source, alebo jednoducho (vo väčšine browserov) podržať myšku nad obrázkom.

NIEK  VEDUKRY HONENA  INOK    HAP   STA   OUODPO IZKUOD  SCHE AVSE
VNAE   YNIKT  LADAP   AZDEDY EVIDITRA HNUTTLEN RECITR  HOFSD T CHR EJAT
AOOD  BKODA   HOTA  KIACEMJ NKESTEEV OULOHOE PIKNAU   ADTO LE AB D!SK
RPDY KDEINYN    UND  SCOANUE IAUONLTE PEOTUV MAVSTC    SAU EER   UENO
PSEJ ETSEIMA    JOL   ACYLEC NICUJO   TEI   EMA    ALG DOGA  BMAV