Úloha: f13-tetris

Autor(i): Reid Barton, úprava MišoF

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Dá sa nahrať viac ako 177 bodov. Práve jedným spôsobom.

A príďte na to, ako si v tíme rozdeliť prácu, veľmi vám to pomôže.

Po umiestení prvých troch dielikov by ste mali mať toto: