Úloha: f13-tetris

Autor(i): Reid Barton, úprava MišoF

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Určite nevieme vyplniť viac ako 30 riadkov. Teoretické maximum je teda 30 riadkov vyplenených tak, že zakaždým vyplníme 5 riadkov naraz. Toto by viedlo ku skóre 6x32 = 192 bodov. Dá sa to?

Aby sme vedeli vyplniť 5 riadkov naraz, potrebujeme rovnú zvislú kocku. A aká náhodička, všimnime si, že sú práve na pozíciách 10, 20, 30, 40, 50 a 60. Takže jediný spôsob, ako nahrať 192 bodov, je: prvými desiatimi kockami vyplníme prvých 5 riadkov, druhými desiatimi kockami druhých päť, a tak ďalej.

Toto sa naozaj (práve jedným spôsobom) dá dosiahnuť. A veľmi vhodné bolo, aby každý člen tímu zobral niektorých desať kociek a paralelne skladal jedno "poschodie" výsledku.

Z výsledného obdĺžnika písmen postupom popísaným v zadaní prečítame polohu cieľa: SASINKOVA ULICA, OMAMA (shop café), KLOPAŤ!