Úloha: f09-les

Autor(i): Julka a jeden detail MišoF

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Každý stromček zo zadania tvorí jedno slovo.
Jedna vetvička stromčeka predstavuje písmenko.
Ihličky orientované smerom nahor pripočítavame a smerom nadol odpočítavame, takto dostaneme číslo, ktoré prevedieme na písmenko.

Aha, a že ihličky na vetvičkách sú dvoch druhov? Nuž, tie ihličky predsa nie sú nič iné ako jednotka a štvorka, nie? :-)

Poloha nasledujúceho stanoviska je ZELENA ZNACKA, KOLIBA, JEZIS.