Úloha: f09-les

Autor(i): Julka a jeden detail MišoF

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia