Úloha: f10-vojaci

Autor(i): JanoS

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Hroby troch vojakov zo zadania sú približne na priamke v rovnakých rozostupoch. Ak nájdeme miesto, kde by mal teda logicky ležať štvrtý vojak, s prekvapením zistíme, že tam nie je hrob. Ale stojí tam súsošie diev s vencami a stuhou.

Na stuhe je nápis: ZO SRDCA VENCE UVILI SME VÁM BOJOVNÍKOM ZA SLOBODU NAŠU.

Tento nápis má presne 46 písmen a krásne pasuje do okienok v zadaní. Teraz už len prejdeme čísla od 1 do 27 a vypíšeme si príslušné písmená z neho. (Pätnáste písmeno riešenia je H a osemnáste je Y, tie sa na stuhe nevyskytujú.)

Ďalšie stanovisko: ULICA ZÁMOCKÉ SCHODY, ZA MÚRIKOM.