Úloha: 10q (d3)

Autor(i): (prevzatá úloha)

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Tentokrát to bude úplne priamočiare. Žiadne fígle, žiaden ukrytý text, ani nič podobné. Jednoducho dostanete desať otázok, tie všetky pravdivo zodpoviete a hotovo. Tu sú:
  1. Aký je súčet všetkých číselných odpovedí, vrátane tejto?
  2. Na koľko spomedzi týchto 10 otázok je odpoveď "ano"?
  3. Je odpoveď na otázku 1 najväčšou zo všetkých číselných odpovedí?
  4. Koľko spomedzi týchto 10 otázok má rovnakú odpoveď ako otázka 4?
  5. Sú všetky číselné odpovede kladné?
  6. Aký je priemer všetkých číselných odpovedí, vrátane tejto?
  7. Je odpoveď na otázku 4 väčšia ako odpoveď na otázku 2?
  8. Čo dostaneme, keď odpoveď na otázku 1 vydelíme odpoveďou na otázku 8?
  9. Ak vynásobíme odpovede na otázky 4 a 8 a pripočítame k výsledku odpoveď na otázku 6, dostaneme hodnotu, o ktorú sa líšia odpovede na otázky 2 a 4?
  10. Ako znie odpoveď na túto otázku?

Prezradíme vám ešte, že odpovede na otázky 1, 2, 4, 6 a 8 sú celé čísla a každá z otázok 3, 5, 7 a 9 má odpoveď buď "ano", alebo "nie" (bez uvodzoviek). Na otázku 10 môžete dať odpoveď akú len chcete.

Technický detail: ako zadať odpoveď na úlohu? Vypíšte za sebou odpovede na všetky otázky. Namiesto znaku mínus (ak by ste ho potrebovali použiť) napíšte písmeno m. Ak by teda odpovede na prvé 4 otázky boli "47", "3", "ano" a "-3", odpoveď, ktorú máte zadať, by začínala "473anom3".