Úloha: f13.5

Autor(i): MišoF

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Hint 1: A čo ďalej?

Hint 2: V online časti by sa táto šifra volala 'next'.

Hint 3: Slovník.