Úloha: f13.5

Autor(i): MišoF

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Zoberieme nasledujúce (v abecede/slovníku) spisovné slovenské slovo. Do riešenia zoberieme posledné písmená nových slov.

solventný     --> somáR
čeština      --> čevapčičI
uzmierovať    --> uznaniE
zbrojnica     --> zbrojnoŠ
gaštanový     --> gatE
kanistra     --> kankáN
hochštaplerstvo  --> hojdacÍ
dioxid      --> diploM
lapačka      --> lapaJ
citlivý      --> citoslovcE
vlani       --> vlaS
karé       --> karfioL
mestický     --> mestO
jatrivý      --> jaV
hotový      --> hovädO
pyžamový     --> raB
grant       --> granulA
bagáž       --> bageR
partajný     --> partE
klenba      --> klenoT
diverzný     --> diviaK
žviakať      --> A

Riešením je slovo BARETKA.