Úloha: f13.5

Autor(i): MišoF

zadanie :: hint(y) :: riešenie :: diskusia


Táto šifra nebola súčasťou normálnej hry. Dostali ju len Prahory po príchode do cieľa, aby sa toľko nenudili.

solventný
čeština
uzmierovať
zbrojnica
gaštanový
kanistra
hochštaplerstvo
dioxid
lapačka
citlivý
vlani
karé
mestický
jatrivý
hotový
pyžamový
grant
bagáž
partajný
klenba
diverzný
žviakať

No, toto je zoznam slov. A čo ďalej?