Prihlásenie tímu:
Login: Heslo:

Registrácia

Všetky údaje okrem loginu sa dajú po prihlásení zmeniť, pokojne teraz zaregistruj svoj tím a neskôr podopĺňaj chýbajúce údaje. Neboj sa používať diakritiku (mäkčene a dĺžne).

Povinné údaje

meno tímu :: ostatnými viditeľné meno vášho tímu, môže byť s diakritikou, do 50 znakov
login :: prihlasovacie meno, maximálne 14 znakov, zložené len zo znakov [A-Za-z0-9.-_]
heslo
heslo (znovu)
kontaktný e-mail :: nezverejníme
kontaktný telefón :: nezverejníme :: zadávajte v tvare +421 901 234567
poštová adresa :: nezverejníme :: nezabudnite na meno človeka a mimo SR krajinu, riadky oddeľujte čiarkami

Nasadenie v teréne

Očakávame, že počas víkendu 14.-16. 9. 2007 bude potrebné nasadiť do terénu všetkých agentov, ktorých budeme mať k dispozícii. Navyše pravdepodobne nebude mať naša agentúra dostatočné prostriedky na to, aby toto nasadenie agentov celé hradila. Preto budú zúčastnené tímy na akciu prispievať formou účastníckeho poplatku vo výške približne pár sto korún.

Je váš tím za týchto podmienok ochotný zúčastniť sa nasadenia v teréne?

áno     nie

(Rozhodnutie môžete neskôr zmeniť)

Nepovinné údaje

(Ak sa chcete zúčastniť nasadenia v teréne, je potrebné vyplniť poriadne aspoň prvého člena tímu, a ten musí mať v dobe konania akcie aspoň 18 rokov.)

URL stránok tímu
človek1: meno priezvisko vek
človek2: meno priezvisko vek
človek3: meno priezvisko vek
človek4: meno priezvisko vek
človek5: meno priezvisko vek